loader image

Rregjistrohu

COVID-19

Për shkak të situatës së papërshtatshme
shkaktuar nga Covid-19 Tirana Triathlon
do të shtyhet në një datë të pacaktuar
Faleminderit për mirëkuptimin

Regjistrimet kanë përfunduar

Faleminderit që morët pjesë në Tirana Triathlon 2021

error: Content is protected !!