loader image

Regjistrohu

COVID-19

Për shkak të situatës së papërshtatshme
shkaktuar nga Covid-19 Tirana Triathlon
do të shtyhet në një datë të pacaktuar
Faleminderit për mirëkuptimin

Ju lutemi, sigurohuni të lexoni me vëmendje rregulloren, pasi në rast se një pjesëmarrës rregjistrohet për një nga garat e maratonës në kundershtim me përmbushjen e kritereve të rregullores së eventit, ky rregjistrim mund të rezultojë i pavlefshëm. Për tu informuar rreth cmimeve të Tirana Triathlon 2022 klikoni këtu

 • Regjistrim Individual
 • Regjistrim në Grup

  Informacion Personal

  Datëlindja

  Masa e bluzës

  Preferencat   Informacion i Ekipit

   Kategoria e notit (Anëtar 1)

   Datëlindja

   Masa e bluzës

   Kategoria e çiklizmit (Anëtar 2)

   Datëlindja

   Masa e bluzës

   Kategoria e Vrapimit (Anëtar 3)

   Datëlindja

   Masa e bluzës

   Preferencat   Start List

   Këtu mund të gjeni listën e garuesve të Tirana Triathlon 2022

   Result List

   Këtu mund të gjeni listën e rezultateve të Tirana Triathlon 2023

   Regjistrimet kanë përfunduar

   Faleminderit që morët pjesë në Tirana Triathlon 2022